Production Management Assistant / Cynorthwyydd Rheoli Cynyrchiadau

Attention! This job posting is 15 days old and might be already filled.
BBC Wales Published: March 8, 2018
Location
Cardiff
Job Type
Category
Country
UK

Description

BBC Wales Network Radio is a vibrant, committed and experienced team of programme makers who deliver outstanding programmes to the national BBC radio networks from their base in Cardiff. The team produces around 500 hours of programming a year, mainly for Radios 3 and 4 but also for BBC World Service and others, including both speech and music-based programmes.

The PMA post is a new role within a new structure for the team, giving support to a Production Co-Ordinator as well as to other team members. The post-holder will be responsible for the administrative support to the programmes and programme makers as well as organising the day to day running of the busy office.

Closing date is Thursday, 15 March 2018.

For a full job description and details of how to apply, please follow this link:

https://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Production-Management-Assistant-Radio-Cynorthwyydd-Rheoli-Cynyrchiadau-Radio/25836

 

Mae Radio Rhwydwaith BBC Cymru Wales yn dîm bywiog, ymroddgar a phrofiadol o wneuthurwyr rhaglenni, sy’n darparu rhaglenni eithriadol i rwydweithiau radio cenedlaethol y BBC o’u lleoliad gwaith yng Nghaerdydd. Mae’r tîm yn cynhyrchu tua 500 o oriau o raglenni bob blwyddyn, a hynny yn bennaf ar gyfer Radio 3 a Radio 4 ond hefyd ar gyfer y BBC World Service a rhai eraill, gan gynnwys rhaglenni llafar a rhaglenni cerddoriaeth.

Rôl newydd ydy swydd y Cynorthwyydd Rheoli Cynyrchiadau o fewn strwythur newydd ar gyfer y tîm. Bydd yn rhoi cymorth i Gydlynydd Cynhyrchu ac i aelodau eraill y tîm. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y gefnogaeth weinyddol i’r rhaglenni ac i wneuthurwyr rhaglenni yn ogystal â threfnu gwaith y swyddfa brysur o ddydd i ddydd.

Y dyddiad cau yw Dydd Iau, 15 Mawrth 2018.

Dilynwch y linc i weld y swydd ddisgrifiad llawn a manylion ar sut i wneud cais:

https://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Production-Management-Assistant-Radio-Cynorthwyydd-Rheoli-Cynyrchiadau-Radio/25836